Aplikace Paradox Insight™

Co potřebujete vědět...

01
Stáhněte a nainstalujte si aplikaci Paradox Insight™

1. Pro zařízení se systémem android aplikaci stahujte na portálu Google Play, pro systém iOS využijte iTunes

Po instalaci a spuštění aplikace se zobrazí stránka Konfigurace objektu02
Přidejte nový objekt = umístění, dále jen objekt

1. V systémovém nastavení zvolte pro výběr typu připojení.

2. Vyberte typ připojení a stiskněte Ulož.

Můžete vybrat dva typy:
DNS-Paradox My Home – přednastavený typ
Static IP - veřejná IP adresa

3. Zadejte detaily o vašem objektu pro přihlášení přes smartphone. Můžete také zaregistrovat další objekt.

* Pokud vyberete DNS, zadejte následující informace:
a. Jménu objektu – Název objektu (např. Doma)
b. ID objektu – ID registrované přes ParadoxMyHome (např. Přední dveře)
c. Heslo objektu – Server Password, přednastavené heslo je paradox

* Pokud se připojujete přes veřejnou IP, zadejte následující:
a. Jméno objektu – Název objektu (Např. Doma)
b. Heslo objektu – Server Password, přednastavené heslo je paradox
c. WAN IP adresy – přiřaďte IP adresu každé kameře. Můžete přiřadit až 8 IP adresy/portů.
d. Pro použití veřejné IP kontaktujte svého poskytovatele připojení

4. Pokud je komunikace úspěšná, zvolte Přidat objekt

5. Nový objekt se nyní zobrazí v seznamu objektu. Můžete se připojit zadáním přihlašovacího jména Master (základní nastavení) a vašim uživatelským kódem (stejný jako pro odstřežení systému při příchodu domů nebo do kanceláře)03
Přidávání dalších objektů

Můžete přidávat pouze instalační technikem předem nastavená a registrovaná umístění

1. Otevřeme aplikaci Paradox Insight™

2. Klepněte na ikonu v pravém horním rohu v zobrazení umístění.

3. Vyberte Konfigurace objektu a opakujte kroky 2–5 v sekci 02 Přidat Umístění04
Stav objektu

Stav lze zobrazit dvěma způsoby:

  • Seznam objektu
  • Vybraný objekt

Seznam objektů zobrazuje stav: Poplach, Bez poplachu, Poplach v paměti, bez připojení. Zobrazuje také počet kamer připojených ke konkrétnímu objektu.05
Výběr kamery

1. Zobrazte seznam objektu

2. Zadejte své přihlašovací jméno

3. Zadejte svůj uživatelský kód (kterým odstřežíte)

4. Stiskněte Připojit

5. Vyberte kameru

* Jakmile se připojíte do svého umístění, budete moci vidět obraz z kamery a spustit akce06
Video na vyžádání - Video on Demand VOD

Pro zobrazení VOD musíte být autorizován hlavním (Master) uživatelem.

Vyberte kameru z vašeho umístění, jakmile se připojíte, uvidíte VOD.07
Vybrat objekt

Pro výběr objektu poklepejte na konkrétní umístění a zadejte vaše přihlašovací jméno a uživatelské heslo a stiskněte Připojit - Connect. Uživatelské heslo je stejné jako pro odstřežení.08
Vymazání umístění

Jestliže kamera byla odpojena a je potřeba vymazat objekt z aplikace:

Po kliknutí na ikonu přejděte do Konfigurace objektu, poklepejte na tlačítko odstranit a vyberte, který objekt chcete odstranit a stiskněte Smazat.09
Nastavení soukromí - Blokace všech uživatel

Může být měněno pouze hlavním (Master) uživatelem, který může zablokovat uživatele a kamery.

1. Vyberte objekt a klepněte na Menu

2. Vyberte Povolit všechny nebo Zablokovat všechny uživatele10
Zapnutí nahrávání při pohybu - Record on Motion (ROM)

Může být nastaveno pouze Hlavním (Master) uživatelem

1. Při vybraném umístění klepněte na Menu – nastavení

2. Vyberte zap nebo vyp11
Nastavit záznam Triggerem

Možnost nahrávání při událostí až ze 4 zařízení. Např: otevření dveří spustí nahrávání

1. Pro nahrávání zvolte nastavení a vyberte nahrávání při události (Nastavit záznam Triggerem)

2. Vyberte kameru

3. Zapněte funkci Nahrávání při události (Record on Trigger)

4. Klikněte na Nastavení posílaní Mailů pro poslání emailu

5. Klikněte na tlačítko se šipkou pro přiřazení kamer

6. Aktivujte funkci při Zastřežení/odstřežení jednotlivých zón: Zastřeženo , odstřeženo

7. Klikněte na tlačítko Uložit
12
Zapnout VOD LED

Pouze přihlášením hlavního (Master) uživatele

Při výběru umístění klikněte na Menu – Nastavení a zvolte ON pro zapnutí VOD LED13
Povolit přístup technika - pro nastavení kamery z Babyware

Povolí pouze Master uživatel a to pouze na dobu 30min.

Vyberte objekt a klikněte na Konfigurace objektu – Povolit přístup technika14
Vytvořit nebo editovat uživatele

1. Vyberte objekt – Konfigurace objektu – Uživatelé

2. Přidejte uživatele tlačítkem

3. Editujte nastavení uživatele tlačítkem tužky

15
Nastavení posílaní E-mailů

Nutné nastavit, pokud chcete využít služby emailové notifikace pro autorizované uživatele VOD a ROD – Video/nahrávání na vyžádání

1. Vyberte objektKonfigurace objektuNastavení posílaní Mailů

2. Nastavte SMTP server a port

3. Vyberte TLS (při nevybrání je vybráno SSL zabezpečení)

4. Zadejte emailový účet a heslo

Příklady:

SMTP server: smtp.gmail.com

SMTP username: your Gmail or Google Apps email address (example@gmail.com)

SMTP password: your Gmail or Google Apps email password

SMTP port: 465 or 587

SMTP TLS/SSL required: yes

5. Zaškrtněte Authentication Required, pokud vyžadujete přihlášení uživatele16
Změna hesla – Změnit heslo

Pouze hlavní (Master) uživatelé mohou měnit hesla

1. Zvolte umístění – MenuNastaveníZměnit heslo

2. Zadejte aktuální heslo, poté dvakrát nové heslo17
Přístup k souborům s nahrávkami – Mediální soubory

Všichni autorizovaní uživatelé mají přístup k video souborům a JPG snímkům. Můžete vyfiltrovat seznam přes Poplach / Všechny kamery

1. Vyberte objektKonfigurace objektuMediální soubory

2. Vyberte Poplach nebo Všechny kamery

3. Vyberte podkategorii

4. Stiskněte ikonu pro další možnosti a vyberte nahraný soubor, který se po kliknutí spustí18
Přesunout, zabezpečit nahrané soubory, smazat

Pouze Master uživatel nebo autorizovaní uživatelé kteří vytvořili nahrávku, mohou vykonat tyto akce

1. Vyberte objektKonfigurace objektuMediální soubory

2. Vyberte Poplach nebo Všechny kamery

3. Vyberte podkategorii

4. Stiskněte ikonu pro další možnosti (Stáhnout, Zabezpečit, Přidat poznámku, Smazat )19
Zobrazit události

Všichni autorizovaní uživatelé mohou zobrazovat události

Vyberte objektKonfigurace objektuUdálosti20
Nahrávání na vyžádání – Record on Demand (ROD)

Můžete nahrát až 2min videa v reálném čase na vybrané kameře. ROD může být nastaveno pouze hlavním Master uživatelem. Autorizovaní uživatelé mohou přehrávat nahrané ROD videa.

1. Vyberte objekt - Stiskněte Nahravam. Poté bude zařízení nahrávat po dobu 2min.

2. Stiskněte Zastavit pro ukončení nahrávání. E-mail s prvními 30s záznamu a odkazem na celé video bude posláno na mail autorizovaného uživatele, který nahrávání spustil a na mail hlavního Master uživatele.21
Sdílení videa– Sdílení videa

Hlavní Master uživatel může sdílet video stream až čtyřem emailovým adresám. Pro sdílení VOD:

1. Stiskněte ikonu sdílení

2. Zadejte e-mailovou adresu, můžete zadat až 4 oddělené středníkem (;)

3. Klepněte na Odeslat a e-mail s odkazem na video bude posláno vybraným příjemcům. Odkaz bude platný po dobu 2 hodin.22
Panik tlačítko – Tísňové tlačítko

Uživatel může v případě nouze poslat na PCO (Central Monitoring System – CMS) Panik - tísňové tlačítko. To musí být nakonfigurováno instalačním technikem.

Nastavení posílání Paniku přes CMS

1. Vyberte umístění a klepněte na tlačítko Tísňové služby z obrazovky VOD.

2. V podmenu vyberte typ: Panik 1 (Policejní tísen), Panik 2 (Lekařská tísen) nebo Panik 3 (Pozarní tísen)23
Seznam kontaktů – Seznam kontaktů

1. Zvolte objekt a klepněte na tlačítko telefonu

2. Zobrazí se předprogramovaná čísla uživatelů paradox Insight™

3. Klikněte na tlačítko pro zobrazení seznamu až sedmi přednastavených kontaktů v případě nouze

4. Vyberte kontakt, kterému chcete zavolat24
Zastřežit / Odstřežit a Stay (částečně) zastřeženo

Zjistěte status Vašich zón

1. Vyberte umístění a vyberte ikonu se dvěma tečkami

2. Klikněte na zelené tlačítko pro odstřežení (Vyp), zamčený zámek pro zastřeženo (Zap) a ikonu domu pro Stay (částečné) zastřeženo ( Zap Stay )

Pro odstřežení jednotlivé oblasti klikněte na zelené tlačítko pro odstřežení (Arm) a vyberte oblast a znovu klepněte na tlačítko pro odstřežení. Poté vyberte typ odstřeženo/zastřeženo/stay zastřeženo